Normen mogen uitgaven sociale zekerheid 'beheersen'

(tijd) - De regering-Dehaene II zal wettelijke normen opstellen om de groei van de uitgaven in de sociale zekerheid te 'beheersen'. Dit kan een belangrijke vernieuwing worden, hoewel de oorspronkelijke tekst van Dehaene een stuk stringenter was. Die oorspronkelijke nota is in het hoofdstuk sociale zekerheid op diverse punten aangepast, al is niets echt begraven.Het was vooral uitkijken naar de tekst over het twee-pijlerstelsel. Dehaene wil de sociale zekerheid opsplitsen in een pijler volksverzekeringen (gezondheidszorg en kinderbijslag) en een pijler arbeidsgebonden verzekeringen (de rest). Vanuit Franstalige (socialistische) hoek is er fel protest.