Normen voor schuldbemiddelaars vastgelegd

(tijd) - De Vlaamse parlementsleden Eddy Schuermans (CVP) en Fred Dielens (SP) hebben in een voorstel van decreet, dat vandaag in de commissie Welzijn, Gezondheid en Gezin wordt besproken, de voorwaarden opgesomd waaraan een privé- of overheidsinstelling moet voldoen om erkend te worden als schuldbemiddelaar. De kwaliteitsbewaking loopt als een rode draad door het voorstel van decreet.Met het voorstel van decreet wordt uitvoering gegeven aan de wet van 1991 op het consumentenkrediet, waarin stond dat de gemeenschappen moesten invullen welke instellingen in aanmerking zouden komen voor schuldbemiddeling. Het was hoog tijd dat er in Vlaanderen een erkenningsregeling werd uitgewerkt, want in een wetsontwerp van minister Di Rupo over collectieve schuldregeling wordt opnieuw verwezen naar de instellingen die door de gemeenschappen erkend zijn als schuldbemiddelaars. Zij zullen niet alleen mogen bemiddelen over schulden rond consumentenkredieten, maar zullen kunnen bemiddelen over alle soort van schulden.