Nota Van den Bossche moet boze bonden sussen

(tijd) - De federaal minister van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche, beloofde gisteren dat hij volgende week aan de vakbonden een nota bezorgt waarin hij zijn timing en algemene filosofie voor de verdere Copernicushervorming uiteenzet. Zeker tot dan blijven de bonden weigeren met de minister voort te onderhandelen.