Advertentie
Advertentie

Notaris niet langer een job van vader op zoon

(tijd) - Het tijdperk dat de notaris haast automatisch opgevolgd wordt door zoon- of dochterlief zal binnenkort definitief tot het verleden behoren. Vandaag stemt de kamercommissie Justitie over het wetsontwerp dat het 19de eeuwse notarisambt in een 21ste eeuws kleedje steekt. Naar analogie met de objectivering van de benoemingen in de magistratuur worden ook de notarisbenoemingen geobjectiveerd. Hiernaast wordt het mogelijk om associaties tussen notarissen op te richten, waardoor er binnen de vijf jaar zowat 250 nieuwe notarissen zullen bijkomen.Het ambt van notaris wordt aan de vooravond van de 21ste eeuw nog steeds geregeld door een wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803). Deze wet, die het waarschijnlijk net geen twee eeuwen zal uitzingen, werd door de jaren heen op een aantal punten aangepast.