Notarissen vragen kadaster van voorkooprechten

(tijd) - Vlaanderen zit opgescheept met een wildgroei van voorkooprechten waarvoor telkens andere procedureregels gelden. De notarissen vragen daarom in een brief aan Bart Somers, de Vlaamse minister-president, een nieuw kaderdecreet op te stellen. Dat moet een uniforme procedure vastleggen voor alle voorkooprechten en een elektronische databank oprichten waarin alle voorkooprechten per kadasternummer worden opgeslagen.