Notarissen wacht bijzonder druk jaar

(tijd) - De agenda's van vele notarissen zijn vanaf de eerste werkdag van het jaar helemaal volgeboekt met de oprichting van vennootschappen en kapitaalverhogingen. Dat is het gevolg van de invoering van de notionele renteaftrek op het eigen vermogen en de afschaffing van het registratierecht op de inbreng van kapitaal.