Notarissen willen snel grondige hervorming van het beroep

BRUSSEL (tijd) - Notarissen zullen in de komende jaren in toenemende mate een beroep moeten doen op samenwerking met andere juristen. Alleenwerkende notarissen krijgen het immers steeds moeilijker om zelf aan alle behoeften van hun kliënteel te voldoen. Specializatie en taakverdeling dringen zich op. Hoe die samenwerking er in de praktijk moet uitzien, wordt momenteel nog bestudeerd binnen de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen. Minister van justitie Wathelet van zijn kant werkt aan een nieuw wettelijk statuut voor de notaris.