Notering scrips Electrafina start dinsdag

(tijd) - Electrafina, een dochter van de Groep Brussel Lambert, heeft 89,88 procent van de nieuwe aandelen Electrafina en de obligatielening geplaatst. Op dinsdag 25 juni worden de niet-uitgeoefende voorkeurrechten onder de vorm van scrips verkocht op de beurs van Brussel. De waarde van de scrips is theoretisch nul frank omwille van de lage beurskoers. Het vertrek van CLT-topman Michel Delloye wierp in extremis nog een schaduw op de operatie.De kapitaalverhoging van Electrafina kon moeilijk mislukken omwille van de 'garantie van goede afloop' die enkele grootaandeelhouders hadden afgeleverd. Het gaat om GBL, de Franse Compagnie Générale des Eaux en Royale Belge. Die drie groepen hadden aangegeven respectievelijk voor 45,6 procent, 16,1 procent en 7,8 procent in te schrijven. De Groep Paribas maakte zich sterk voor maximaal 21,5 procent in functie van de beschikbaarheid van de inschrijvingsrechten en scrips die ze kan verwerven. Het saldo, 9 procent, ging opgenomen worden door GBL.