Nothomb boos op Martens over traagheid van begrotingswerk

(tijd) - Kamervoorzitter Nothomb heeft aan eerste minister Martens een brief geschreven waarin hij zijn ongenoegen uit over het begrotingswerk van de regering. Het is reeds de derde maal dit jaar dat Nothomb hierover een brief schrijft aan Martens. Volgens Nothomb geeft de regering meer uit dan wat het parlement toestaat. Nothomb wijst er verder op dat er nog steeds geen enkele departementale begroting voor 1989 is ingediend. Onder leiding van Nothomb hebben de verschillende frakties trouwens een akkoord bereikt om de begrotingsprocedure grondig te herzien. Hierdoor zou de parlementaire begrotingskontrole in eer hersteld moeten worden.