Advertentie
Advertentie

Notionele intrestaftrek bedraagt 3,442 procent

(tijd)- De aftrek voor risicokapitaal is van toepassing vanaf aanslagjaar 2007. De interestvoet die daarbij geldt, wordt jaarlijks vastgesteld. Voor aanslagjaar 2007 is die intussen bepaald op 3,442 procent.