Novell doet greep naar suites-kroon met PerfectOffice 3.0

BRUSSEL (tijd) - Sedert enige tijd predikt netwerkspecialist Novell het credo van 'pervasive computing', zeg maar de computergebruiker die in verbinding met andere gebruikers overal en te allen tijde over de juiste informatie kan beschikken. Een groots opgezet initiatief dat nogal wat onderdelen bevat die nu stilaan wel ingevuld geraken. PerfectOffice, de nieuwe suite van Novell, vormt daarvan een bijzonder belangrijk onderdeel. In de Amerikaanse vakpers is ze in elk geval reeds zeer entoesiast onthaald als de suite die alle anderen naar de kroon zal steken. Dat Novell niet alleen kwa organizatie maar ook kwa produktaanbod grondige wijzigingen zou ondergaan na de overname van WordPerfect vorig jaar, lag voor de hand. Hoe het geheel er organizatorisch zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk, bepaalde strukturen zijn blijkbaar nog niet helemaal afgelijnd, maar als we Leo Roobol, area director voor Novell Benelux, mogen geloven, dan hoeven enkel de plooien nog wat gladgestreken te worden. Duidelijk is in elk geval dat er achter de schermen bijzonder hard gewerkt is om ook het produktaanbod van beide bedrijven nauwkeuriger op elkaar af te stemmen. De zopas geïntroduceerde PerfectOffice-suite is daar het perfekte bewijs van.