NPM bevestigt controle op Parjointco met Power

(tijd) - Op de gewone algemene vergaderig van de Nationale Portefeuille Maatschappij (NPM) zullen de aandeelhouders zich moeten uitspreken over de verlenging van de conventie met de Power-groep. Power Corporation controleert samen met NPM Parjointco, en vanuit deze gezamenlijke controle vertrekken alle lijnen naar wat het beursrijk van Frère heet. In het net verschenen jaarverslag wordt de conventie toegelicht.De conventie tussen Power Corporation en NPM dateert van 1990. De groepen Frère-Bourgeois/NPM verlengden hun overeenkomst tot 31 december 2014. De aandeelhouders van NPM zullen nu deze conventie moeten goedkeuren. De overeenkomst luidt als volgt: 'Ingeval de groep Frère-Bourgeois/NPM of de groep Power de controle over Parjointco verliest of, in geval van ontbinden van deze laatste onderneming, over de vennootschappen die de aandelen Pargesa in ontvangst zullen nemen, verleent de in gebreke gebleven groep, onder voorbehoud van scheidrechterlijke beslissing, aan de andere groep een optie op de aankoop van de deelneming in Pargesa in handen van Parjointco of van de vennootschappen van de groep die in gebreke is gebleven. Voor het Pargesa-aandeel zal dat tegen de beurskoers zijn op het tijdstip van de scheidsrechterlijke uitspraak en voor elk ander Pargesa-effect tegen de uitgifteprijs'.