NS en NMBS dragen meerkosten voor HSL langs E19

BRUSSEL (tijd) - De Nederlandse en de Belgische spoorwegmaatschappij moeten in onderling akkoord de meerkosten dragen voor de aanleg van de hogesnelheidslijn Antwerpen-Rotterdam langs de autoweg E19. Dat is een van de voorwaarden die de Vlaamse regering verbond aan haar besluit de HSL ten westen van de E19 te leggen. De toezegging van Den Haag te onderhandelen over de modernisering van de IJzeren Rijn speelde een belangrijke rol in de keuze voor het Nederlandse voorkeurstraject.Door op de gewestplannen Antwerpen en Turnhout ten westen van de E19 een reservatiestrook in te tekenen, hakte de Vlaamse regering gisteren de knoop door in de keuze van de route die Nederland aansluiting geeft op de Europese hogesnelheidslijnen (Tijd van 23 mei).