Advertentie
Advertentie

NSKO: geen traditioneel onderwijs

(tijd) - De terugwerkende kracht van het arrest van de Raad van State dat het besluit over een eenheidsstruktuur heeft vernietigd, moet sterk gerelativeerd worden. Ze moet worden toegepast "met de aanpassingen welke de rechtszekerheid, de vereisten van de dienst en de billijkheid opleggen.' Konkreet betekent dit dat een dergelijk arrest slechts ten volle werking kan hebben vanaf het begin van het volgende schooljaar. Tegen dan moet er een dekreet zijn.