Advertentie
Advertentie

Nu toch verbetering in zicht?

De vrees voor een wereldwijde deflatie lijkt stilaan weg te ebben. De Zuidoost-Aziatische landen kruipen uit het dal, terwijl de economische crisis in Brazilië en de andere Latijns-Amerikaanse landen minder erg uitvalt dan aanvankelijk gevreesd werd. Enkel Japan raakt maar langzaam uit het economisch moeras. In Europa werden de groeivoorspellingen weliswaar teruggeschroefd, maar biedt de recente rentedaling wel enig soelaas. De Verenigde Staten blijven dankzij een verschroeiende binnenlandse vraag de belangrijkste motor van de wereldeconomie. Volgend jaar kan de wereldeconomie opnieuw sneller groeien, dankzij betere groeiperspectieven in de ontluikende economieën, Japan en Europa. De Amerikaanse economie zal dan wat trager groeien, al is er geen sprake van een economische recessie. De zogenaamde millenniumbom kan wel voor tijdelijke vertekeningen in het groeipatroon zorgen. Zo zien we een sterker vierde kwartaal in 1999, terwijl het eerste kwartaal van het jaar 2000 dan weer een stuk zwakker uit de hoek zal komen. Blijvende effecten lijken echter minder waarschijnlijk.