Nucleair Noodplan in Staatsblad

BRUSSEL (belga) - Het Staatsblad publiceerde het Nucleair Noodplan. Het koninklijk besluit "tot vaststelling van het noodplan voor nucleaire risico's voor het Belgisch grondgebied' wil de maatregelen koördineren om de bevolking en het leefmilieu te beschermen bij een nucleair ongeval of bij stralingsgevaar.