Nulgroeinorm na eerste begrotingsronde met 15 tot 20 miljard overschreden

(tijd) - Volgens begrotingsminister Mieke Offeciers hebben de verschillende departementen tot op heden begrotingsvoorstellen ingediend die de nulgroeinorm samen met zo'n 50 miljard frank overschrijden. De minister hoopt daarvan de helft weg te onderhandelen in de bilaterale gesprekken, maar ze houdt er rekening mee dat er toch 15 tot 20 miljard teveel zal overblijven, waarvoor een strukturele besparingsoplossing moet worden gevonden op het konklaaf van eind deze maand. Ze verwacht overigens ook problemen bij de inkomsten. Minister Offeciers hield gisteren voor het Verbond van Belgische Ondernemingen een toespraak over de voorbereiding van de begroting 1993 en het meerjarenplan. Ze maakte er bekend dat uit de ingediende voorstellen die aan de bilaterale kontrole wordt onderworpen blijkt, dat de nulgroeinorm uit het regeerakkoord inzake primaire uitgaven, met een kleine 50 miljard fr. wordt overschreden. De bilaterale gesprekken worden dus "op het scherp van het mes' gevoerd, maar dat neemt niet weg dat rekening moet gehouden worden met overschrijdingen van 15 tot 20 miljard fr. "waarvoor strukturele besparingsoplossingen' moeten worden gevonden, aldus Offeciers.