Numerus fixus botst met vrijheid van onderwijs

(tijd) - De 'numerus fixus' die de Vlaamse regering in september wil invoeren voor de studenten kinesitherapie is strijdig met de grondwettelijke onderwijsvrijheid. Dat zegt de Raad van State in een advies over het ontwerpdecreet van minister van Onderwijs Luc van den Bossche over de hervorming van het kineonderwijs. De gevolgen van het advies reiken verder dan de kineopleiding, aangezien Van den Bossche volgend jaar ook voor studenten geneeskunde een numerus fixus wil invoeren. Dat alleen de KU Leuven een universitaire kineopleiding mag organiseren, botst volgens de Raad van State eveneens met de onderwijsvrijheid.Het ontwerpdecreet bepaalt dat vanaf 1 september nog maar drie hogescholen en de KU Leuven de vierjarige opleiding kinesitherapie mogen verzorgen. Met dat politiek compromis maakte minister Van den Bossche een einde aan het gekibbel tussen voor- en tegenstanders van de toewijzing van de kineopleiding aan de hogescholen respectievelijk de universiteiten. Het ontwerpdecreet voert ook, eveneens vanaf 1 september, een numerus fixus in voor studenten kinesitherapie: zij moeten een toelatingsexamen afleggen en alleen de best gerangschikten mogen de studies beginnen. De numerus fixus moet voorkomen dat te veel kinesitherapeuten afstuderen, aangezien de federale overheid de vestiging van nieuwe kinesisten zal beperken.In zijn advies haalt de Raad van State het ontwerpdecreet op beide punten onderuit.