'Numerus fixus' voorkinesisten ook na 2007

(tijd/belga) - De 'numerus fixus' voor kinesisten blijft ook na 2007 noodzakelijk. Dat zei een medewerker van de federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), gisteren op een colloquium over de toekomst van kinesitherapie in Leuven. Hij reageerde daarmee op de kritiek van enkele sprekers die het niet eens zijn met het feit dat het Riziv in 2005, 2006 en 2007 telkens maar 450 kinesisten mag erkennen. Onder hen professor Jozef Pacolet van het Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) van de KU Leuven. Volgens hem dreigt Vlaanderen op termijn geconfronteerd te worden met een tekort aan kinesisten. Hij berekende dat Vlaanderen 11.600 actieve kinesitherapeuten telt. De laatste jaren kende het aantal kinesisten een grote toename, want tussen 1996 en 2000 studeerden jaarlijks zo'n 600 nieuwe kinesitherapeuten af. Dat was een ongekende hoge uitstroom, maar een van korte duur. Want een inschatting voor de periode 2000-2004 leert dat het aantal nieuwe gediplomeerden nog nooit zo laag zal zijn geweest. Tegelijkertijd zal de vraag naar kinesitherapie stijgen. De expansie van de gehandicaptensector en de veroudering van de bevolking zal het aantal kinebehandelingen sterk doen toenemen. In totaal zullen volgens Pacolet 26 procent meer voltijds werkende (76 behandelingen per week) kinesisten nodig zijn om die toename op te vangen. Maar volgens de Planningscommissie voor medische zorg moet er ook rekening gehouden worden met een feminisering van het beroep en een arbeidsduurvermindering. Daardoor zal het aantal kinesisten dat nodig is om de toename aan werk op te vagen, nog meer stijgen. Pacolet denkt daarom dat er 34 tot 73 procent meer voltijdse kinesisten nodig zullen zijn. NB