Advertentie
Advertentie

Numico overtuigt de markt nog niet

De Nederlandse producent van voedingssupplementen, baby- en klinische voeding Numico heeft na de schitterende koersprestatie van vorig jaar de voorbije maanden ongeveer 25 procent van die koerswinst moeten inleveren. Investeerders maken zich vooral zorgen omtrent de markt van voedingssupplementen (vooral vitamines), die bijna 40 procent van de groepsomzet uitmaakt na enkele overnames in de Verenigde Staten. Dankzij deze overnames verwierf Numico de voorbije twee jaar een marktleiderspositie op de Amerikaanse markt van vitamines, geneeskrachtige kruiden, dieet- en sportvoeding. De Amerikaanse winkelketen GNC en de producent van voedingssupplementen Rexall nemen samen zowat een vierde van de Amerikaanse markt voor hun rekening. Numico, dat vooral bekendstond als zuivelfabrikant met onder andere de merknaam Nutricia, verkocht bovendien in maart van dit jaar haar zuiveldivisie aan Friesland Coberco Dairy Foods Holding voor 664 miljoen euro. Numico waagde zich aan deze drastische heroriëntatie omdat de traditionele producten van Numico zoals Chocomel, Nutroma en Fristi nog weinig groei kenden in een verzadigde markt.De markt van voedingssupplementen daarentegen groeide tussen 1995 en 2000 met gemiddeld 13 procent per jaar. Deze groeicijfers waren het gevolg van de sterke demografische groei in de VS en de trend om gezonder en slanker door het leven te gaan. De economische groeivertraging in de VS zou echter tijdelijk roet in het eten kunnen strooien, althans dat is wat de markt vreest. Tot op heden is de weerslag echter beperkt gebleven, want de cijfers voor het boekjaar 2000 voldeden aan de verwachtingen met een vooruitgang van de winst per aandeel met meer dan 50 procent. De afdelingen kindervoeding (24 procent van de omzet) en klinische voeding (11 procent van de omzet) presteerden sterk met hoge bedrijfscashflowmarges van respectievelijk 19 procent (was 18 procent) en 23 procent (stabiel). De voedingssupplementen (61 procent van de omzet) werden voor het eerst geconsolideerd en zagen hun marges stijgen met 10 procent van 14 procent naar 15,5 procent. Bij de omzetcijfers per afdeling hielden we reeds rekening met de onlangs aangekondigde verkoop van de zuivelafdeling die we dan ook niet meer in rekening namen.In de tweede jaarhelft van vorig jaar was een vertraging merkbaar in de verkopen van de GNC-keten, een van de belangrijkste distributiekanalen van Numicos voedingssupplementen. Terwijl de groei in de eerste twee kwartalen tussen 15 en 20 procent lag, vertraagde dit in de tweede jaarhelft tot iets meer dan 5 procent groei. Dit is echter nog altijd veel beter dan wat de markt had verwacht op basis van de zogenaamde IRI-data, die een beeld geven van de evolutie van de Noord-Amerikaanse vitamine- en kruidenmarkt. In het laatste kwartaal van 2000 gaven de IRI-data een daling te zien van 12 procent met in het eerste kwartaal van 2001 nog slechts een achteruitgang van 5 procent. Deze vertragende groei trad vooral op in de Verenigde Staten terwijl de groei Australië, Bangkok en het Verenigd Koninkrijk zelfs nog versnelde. De IRI-data worden echter meestal ten onrechte aangehaald om de marktgroei van Numicos voedingssupplementen in te schatten. Volgens het management vertegenwoordigen de dalende IRI-data slechts 15 procent van Amerikaanse omzet van Numico. Het saldo van 85 procent aan omzet mag dus niet gespiegeld worden aan deze gegevens. De producten die in de IRI-data opgenomen zijn, hebben de voorbije maanden meer dan de andere producten geleden onder negatieve publiciteit en het uitdoven van modetrends (bijvoorbeeld vermageringspillen op basis van kruiden). Bij Numico compenseert de verkoop van dieet- en sportvoeding echter de minder gunstige trend bij de voedingssupplementen.Cijfers over de eerste maanden van dit jaar geven aan dat de omzet blijft stijgen met 3,2 procent in vergelijking met een marktgroei van 3 procent en ten opzichte van het sterke eerste kwartaal van 2000 toen de omzet bij GNC met 15 procent toenam. Als we rekening houden met de opening van 152 nieuwe GNC winkels in het eerste kwartaal nam de omzet met 6 procent toe. Omdat de vergelijkingsbasis (jaar op jaar) in de tweede jaarhelft lager is, kan de marktgroei voor de voedingssupplementen opnieuw versnellen tot zowat 6 procent. Belangrijk is dat GNC en Rexall in het verleden hun marktaandeel konden versterken en dat de malaise in de sector opportuniteiten biedt om het marktaandeel verder uit te breiden. Kleinere concurrenten zoals Twinlab, Natrol en Leiner zijn in de moeilijke marktomstandigheden verlieslatend en kunnen zich mogelijk niet handhaven, waardoor Numico bijkomend marktaandeel zou kunnen inpikken. De kracht van Numico om zijn marktaandeel uit te breiden blijkt tevens uit het feit dat ook winstgevende concurrenten zoals NBTY en Weider recentelijk met dalende verkopen af te rekenen kregen, terwijl Numico op deze markt nog een omzetstijging kon boeken. Het reeds hoge marktaandeel van Numico biedt het bedrijf duidelijk schaalvoordelen dankzij het uitgebreide distributiekanaal en de lagere productiekosten.Door de malaise in de sector en de verwarring rond de IRI-data heeft de beurskoers van Numico (44 euro) sedert begin dit jaar ongeveer 25 procent moeten prijsgeven, komende van een top van 60 euro. Na het eerste kwartaal bevestigde het management een omzet en winstgroei van ongeveer 15 procent te verwachten in 2001. De meeste marktpartijen gaan echter uit van slechts de helft van deze groei; er is dus veel scepticisme in de markt aanwezig. Regelmatig steken zelfs geruchten de kop op over shortsellers die het aandeel dumpen in de hoop het goedkoper terug te kopen wanneer het bedrijf met negatief nieuws zou komen. De verwarring rond de IRI-data was dan ook koren op de molen van deze shortsellers. Een recent interview in een Amerikaanse krant met zon shortseller had echter geen impact meer op de beurskoers. Daaruit kan misschien afgeleid worden dat we dicht bij de bodem zitten.Op basis van de conservatieve marktverwachtingen betaalt men voor Numico momenteel 19 en 16 keer de verwachte winst van dit en volgend jaar. Als het management het bij het rechte eind heeft, is het aandeel nog 12 procent goedkoper met een koers-winstverhouding van 16,8 voor dit jaar met een verwachte winstgroei van 15 procent (PEG-factor van 1,1). Omdat meer dan de helft van de omzet in de VS gerealiseerd wordt, mag het dollarrisico ook niet uit het oog verloren worden. De sterke dollar speelt voorlopig echter veeleer in hun voordeel. In zijn verwachtingen gaat het management immers uit van een dollar-euroverhouding van 1,065, hetzij 37,88 Belgische frank, terwijl de dollar momenteel bijna 46 Belgische frank noteert. De volgende kwartaalresultaten (in juli en oktober) doen mogelijk de mist opklaren en zullen uitwijzen wie het bij het rechte eind had: het management of de markt. In het eerste geval is een aanzienlijke herstelbeweging te verwachten naar de koersen van begin dit jaar (60 euro). In het andere geval kan de koers verder onder druk komen. TBVFB-Trefpunt Antwerpen: in het Alpheusdal, F. Williotstraat 22, Berchem: op woensdag 6 juni om 19.30 uur: Heeft beleggen in kleine aandelen nog toekomst?, door Ludo Jansen, uitgever van Bedrijvig beleggen. Vooraf inschrijven verplicht door storting van 150 frank op rek.142-0649457-67, van VFB-Trefpunt Antwerpen, met vermelding van lidnummer en telefoonnummer. Inlichtingen:P. Vandeneynden, 03/239.31.26.VFB-Trefpunt Brugge:op maandag 21 mei om 20 uur, in de Gregoriuszaal,St.-Pietersabdij, Zevenkerken 4, St.-Andries Brugge: Warrants in de wereld van afgeleide producten, en na de pauze Beleggingsstrategieën met warrants: het indekken van het wisselrisico via warrants op euro/dollar, door Guido Hoornaert, vice-president Citibank, Global Relationship Banking. Deelname: 125 frank. Inlichtingen: M.-H. Hanssens,tel. en fax: 059/80.67.28,gsm: 0475/85.27.92 of hanssens.mh@wol.be.Club uit Kortrijk aanvaardt nieuwe leden, liefst uit de regio Waregem-Kortrijk.Inlichtingen: Noël Colpaert,tel. & fax: 056/60.10.67,gsm: 0477/43.65.90.