Advertentie
Advertentie

Nuttigheidop aanvraag

Wat we met het internet vandaag doen, heeft op een bepaalde manier ook te maken met verwachtingen die wij ons stellen aan de hand van wat ons regelmatig wordt voorgehouden. Velen onder ons hebben zich op het internet aangesloten niet alleen vanuit een besef dat wat er nu wordt aangeboden wel eens best nuttig zou kunnen zijn, maar ook in de verwachting dat ze ooit meer gaan krijgen, en dat ze er dan als de eersten bij gaan zijn. Velen onder ons staan nu misschien in verwondering voor wat het internet hen te bieden heeft. De diversiteit is inderdaad groot, niet alleen in de informatie die toegankelijk is, maar ook in de andere on-linefuncties: berichten versturen, discussieforums, aankopen verrichten, bankzaken bijhouden, muziek afhalen, bestanden uitwisselen, zelfs spraaktelefonie, radio, televisie, videoconferentie, noem maar op. Het netwerk dat internet heet transporteert ongeveer gelijk welke communicatiefunctie die gedigitaliseerd kan worden.Wie op het net zit vanuit een algemene interesse of vanuit een gevoel van ik moet mee met mijn tijd, of wie overweegt op het internet te gaan, zit meestal met een lager of minder gericht verwachtingspatroon. Alles wat op hem of haar afkomt, is nieuw. En daarom krijg je bij mensen die niet met een specifiek doel op het net zijn gegaan, vaak de reactie dat ze na een paar maanden de interesse compleet kwijt zijn, of dat ze extra impulsen van buiten uit nodig hebben om er weer in te geloven dat het net ook voor hen iets interessants kan blijven inhouden.Momenteel zitten we weer in een golf waarbij een aantal instanties het verwachtingspatroon opkrikt. De eerste is de federale regering, die na de top van Lissabon bijna hals over kop een paar voorstellen in actieplannen heeft omgezet en nu de culturele centra en parochiezalen van het land afdweilt in de grootste bewustmakingscampagne inzake nieuwe media die dit koninkrijk ooit heeft gezien. Elke zaal zal wel vol zitten, zo mag verwacht worden. Ieder gezin heeft nu wel zijn brief van de minister in de bus gekregen met een uitnodiging om in de komende dagen of weken een avond naar een internetuiteenzetting te gaan, te surfen en een eerstegebruikersgids in ontvangst te nemen. Deze actie zal ook on line wel succes hebben, want ze kan zich enten op het even algemene besef dat een internetaansluiting nu geen geld meer hoeft te kosten, alleen nog telefoonkosten.Een tweede instantie die het verwachtingspatroon sterk opdrijft, is de VRT. Zij heeft niet meer of minder aangekondigd dan dat met tijd en boterhammen televisie en radio op aanvraag mogelijk zal worden via het internet. Uiteraard kan dat niet met de gewone telefoonverbindingen die de meeste internauten nu nog gebruiken. Voor het verzenden van bewegend beeld op een aanvaardbaar niveau hebben we breedband nodig, snellere en bredere telefoonlijnen, van het genre zoals Telenet nu al aanbiedt aan zijn internetabonnees. Als je het bekijkt vanuit de toekomst van de netwerken, kan de VRT inderdaad dergelijke verwachtingen wekken. Telenet zal over een paar jaar zijn breedbandnetwerk klaar hebben, en nog een paar jaar verder kan er best nog concurrentie zijn in breedbandverbindingen voor de huiskamer, hopelijk tegen een aanvaardbare prijs.Toch zijn de verwachtingen die Bert de Graeve bij zijn recente aankondiging wekte, inhoudelijk nog weinig duidelijk. Zijn eerste aankondiging dat de radio continu beluisterbaar zal zijn via het net en de pc als achtergrondgeluid, overtuigt niet door zijn nieuwigheid. Voor wie in het buitenland buiten het zendbereik van de VRT woont, is dit prachtig. Ikzelf, niet in dat geval, gebruik daar gewoon mijn radiotoestel voor, dat zelfs werkt als mijn pc niet met het net is verbonden. De grote toekomstverwachting, televisie op aanvraag, is een mooi doel, maar ook op zich niet genoeg, en daarom stelt de VRT-topman meteen educatieve en documentaire randinformatie bij programma's in het vooruitzicht, geheel in de lijn van de traditie en de opdracht van de omroep. Of daarmee op een leefbare manier een brug van nuttigheid gaat kunnen worden gelegd tussen het passieve medium televisie en het actieve medium internet is nog niet gezegd. De VRT wekt die verwachting zeker niet ten onrechte, omdat zij nu al met haar website een actieve brug legt tussen vooral radioprogramma's en internet en omdat er voor die breedbandnetwerken er zijn, genoeg tijd zal zijn om creatief te ontwerpen en te testen.Interessant aan de huidige versterking van de golf van het verwachtingspatroon is dat ze van de overheid of overheidsinstanties komt. Na het reclamegeweld van wie ons commercieel op het net wil krijgen, is dit een nuance en een aanvulling. Maar voor iedereen geldt hetzelfde: wie verwachtingen schept moet praktisch bruikbare nuttigheid kunnen verzekeren. Want niet de technologie maar de nuttigheid, zo weten we in de on-linesector al van voor het internet, is het enige ingrediënt voor succes. Toon LOWETTEDe auteur is bereikbaarvia e-mail: toon@grid.be