NV De Wereld Handelsattaché in Teheran

(tijd) - 'Mijn vrouw en ik zetten voor het eerst voet aan de grond in Iran in augustus 2003, bij de start van mijn vierjarig mandaat als Vlaams economisch vertegenwoordiger in Teheran. De confrontatie was overweldigend. Het door de islam sterk beïnvloede sociale leven, het chaotische verkeer en de zware luchtvervuiling maakten onze eerste maanden zwaar. Wel werden we positief verrast door het relatief goede wegennet, het ruime aanbod aan westerse producten en de vriendelijkheid van de mensen.'