NV DE WERELD Kluizenaar in Colombia

(tijd) - 'Als kind wou ik al missionaris worden. Na priesterstudies aan de Theologische Faculteit van de Paters Jezuïeten in Heverlee en jaren missionariswerk in Afrika en India ben ik op mijn zevenendertigste in Sicilië priester gewijd. Nadien begon ik in een grottencomplex aan de Ionische Zee mijn kluizenaarsleven en ik heb het nooit meer opgegeven.'