Advertentie
Advertentie

NV Scheepswerven Seghers ontbonden

OOSTENDE (belga) - De algemene vergadering van de NV Scheepswerven Seghers uit Oostende heeft besloten de vennootschap, gespecializeerd in het bouwen van vissersvaartuigen, te ontbinden en tot likwidatie over te gaan. Wegens gebrek aan orders kan het voorbestaan van het bedrijf niet verzekerd worden. Door de ontbinding van de maatschappij verliezen 27 arbeiders en vijf bedienden hun baan. Het personeel zal kollektief ontslagen worden. De ontslagen gaan ten vroegste in op 27 april. Het sociaal passief bedraagt 30 miljoen frank.