NVK verwerpt regeringsmaatregelen

(belga) - Het Nationaal Verbond voor het Kaderpersoneel van de LBC/ACV verwerpt de maatregelen van de regering inzake groepsverzekeringen en aanvullende pensioenen. De regering, aldus het NVK, behandelt immers de aanvullende pensioenen en groepsverzekeringen op dezelfde wijze als de privé-levensverzekering en het pensioensparen hoewel deze aanvullende pensioenen deel uitmaken van het loonpakket van het kaderpersoneel en ze een kompensatie vormen voor het veel te lage wettelijk pensioen bij de kaderleden. Dit bedraagt niet meer dan 25 tot 35 procent van het laatste salaris omwille van de beperkte welvaartsvastheid, de onvolledige loopbaan en vooral de plafonnering van de pensioenuitkering. De bijdragen die de kaderleden zelf betalen voor hun bijkomend pensioen moeten dan ook beschouwd worden als een sociale bijdrage wat inhoudt dat er geen verschillende fiskale behandeling kan zijn van deze bijdrage in vergelijking met de andere sociale bijdragen van het kaderpersoneel.