NWT ter ziele

Met een overvol dubbelnummer houdt het Nieuw Wereldtijdschrift op te bestaan. De Nederlandse uitgever, de Weekbladpers, was na de dood van Herman de Coninck niet bereid nog langer geld in het blad te pompen. De redactie had nog even geprobeerd het blad te redden. Zij stelde voor het maandelijks in de plaats van tweemaandelijks te doen verschijnen, zoals bij de oprichting van het NWT in 1984 het plan was geweest.