Nynas groep wist winst bijna te verdubbelen

(tijd) - De Nynas-groep die in België over een raffinaderij beschikt in de Antwerpse haven, heeft een uitstekend jaar achter de rug, dit ondanks de recessie en de haarscherpe konkurrentie. Deze vroegere Zweedse, maar nu steeds meer Europese groep haalde een omzetstijging van 18 procent en kon tegenover 1992 zijn winst kwasi verdubbelen.De omzet van de Nynas groep steeg van 15.847 miljoen fr. in 1992 met bijna 3 miljard fr. tot 18.761 miljoen fr. De winst nam toe van 696 miljoen fr. tot 1.243 miljoen fr. De Nynas groep is zo één van de zeldzame oliegroepen die een uitstekend 1993 achter de rug heeft.