Objectivering benoemingen en bevorderingen gemeentepersoneel

(tijd) - De Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters (SP) werkt aan een Vlaamse variant van het federaal Vast Wervingssecretariaat. Gemeenten kunnen dan - vrijwillig - op deze instelling een beroep doen voor de aanwerving en bevordering van personeel. Peeters wil zo benoemingen en bevorderingen objectief laten verlopen en politieke invloeden bannen.