'Obligatiemarkten worden concurrenten van banken'

(tijd) - Na de lancering van de euro zullen de Europese banken meer concurrentie ondervinden van de obligatiemarkten dan van de andere banken. De Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) zal immers bijdragen tot een geleidelijke verschuiving van bank- naar marktfinanciering. Dit schrijven Robert McCauley en William White van de Bank voor Internationale Betalingen in een studie (*).McCauley en White merken op dat de Europesse banken nu reeds worden geconfronteerd met zware concurrentie. De technologische vooruitgang en deregulering inzake grensoverschrijdende activiteiten zullen deze druk nog doen toenemen.