Obligatieportefeuille moet return van 10% opleveren

Een partikuliere belegger moet vandaag bij de samenstelling van zijn obligatieportefeuille een return van tien procent nastreven. Hij kan een dergelijke opbrengst realizeren zonder grote munt- of renterisico's.