Obligaties: bedrijf of staat?

Als obligatiebelegger moet u niet alleen een correcte inschatting trachten te maken inzake looptijd en munt. In de huidige marktomstandigheden is ook de keuze van de debiteur in toenemende mate bepalend voor winst of verlies.