Obligaties blijven terrein verliezen

(tijd/bloomberg) - De daling van de obligatiekoersen zette zich woensdag onverkort door. Het rendement op de 10-jarige OLOs steeg nog eens met 8 basispunten tot 4,38 procent. Twee weken geleden noteerde het rendement tegen amper 4 procent. Het rendement op de 10-jarige Duitse Bunds klom met 10 basispunten tot 4,23 procent. Analisten schrijven de opstoot van de obligatierendementen toe aan het wegvallen van de onzekerheid rond Irak. Het is duidelijk dat er een oorlog komt nu de Iraakse president Saddam Hoessein het Amerikaanse ultimatum heeft verworpen. Bovendien gaan specialisten ervan uit dat de oorlog vrij snel kan beslist worden, stellen waarnemers. Dat verwachte scenario zorgt voor een hernieuwde belangstelling voor aandelen ten nadele van obligaties. Ook in Turkije verloren de obligaties fors terrein. Maar dat was te wijten aan het feit dat de Verenigde Staten hun financieel aanbod introkken. Ze kennen Turkije geen kredietlijn van 30 miljard dollar toe. Nu die financiële steun wegvalt, krijgt Turkije het moeilijk schulden ter waarde van 160 miljard dollar terug te betalen. Ook de Turkse lira verloor terrein. Ze zakte met 3,5 procent tot 1.710.000 lira per dollar. De koers van de Turkse referentielening in dollar die in 2030 vervalt, zakte tot het laagste niveau sinds 3 november, de dag van de verkiezingen in Turkije. Het rendement op de referentielening klom tot 12,98 procent. Tegen de trend in stegen de koersen van de Japanse overheidsobligaties. Het rendement op de 10-jarige Japanse overheidsleningen daalde met 1 basispunt tot 0,71 procent. Beleggers in Japan vrezen een verdere vertraging van de mondiale economische groei. Daardoor zal de deflatoire situatie in Japan, die bijna 5 jaar aansleept, nog een tijdje aanhouden. DM