Obligaties hebben nu een overwicht in de portefeuille

Het rendement van een beleggingsportefeuille wordt op langere termijn veeleer bepaald door de verdeling tussen cash, obligaties en aandelen, dan wel door de selektie van de obligaties of aandelen. De muntsamenstelling speelt altijd een grote rol. De eerste vragen zijn dan ook steeds welke verdeling over cash, obligaties en aandelen te kiezen, en welke muntsamenstelling. Het antwoord op deze vragen hangt natuurlijk af van de tijdshorizon van de belegger en het risico dat hij bereid is te lopen. Hierom schetsen we - binnen dit bestek noodzakelijkerwijze eksemplarisch en onvolledig - de vooruitzichten en risico's op de belangrijkste financiële markten, zodat iedereen zijn keuze kan maken. Ons besluit is echter dat obligaties momenteel het leeuwedeel van de portefeuille van de gemiddelde belegger moeten uitmaken.