Obligaties stijgen door lager vertrouwen

(tijd/bloomberg) - De winstnemingen op obligaties werden dinsdag abrupt gestaakt nadat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in juli onverwacht sterk was gedaald. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen daalde in juli van 83,5 tot 76,6 terwijl analisten een verdere stijging hadden verwacht. Meteen kreeg het groeiende economische optimisme een serieuze knak. Kort voor de publicatie van het consumentenvertrouwen had John Snow, de Amerikaanse minister van Financien, nog laten verstaan dat de economische heropleving op het goede spoor zit. Toch steeg het rendement op de 10-jarige Amerikaanse overheidsobligaties uiteindelijk nog met 3 basispunten tot 4,30 procent. Ondertussen vragen analisten zich af of de rally van de Amerikaanse bedrijfsobligaties zal aanhouden. Amerikaanse obligatiefondsen verkochten vorige week voor 666 miljoen dollar bedrijfsobligaties. Door de forse stijging van de koersen van de bedrijfsobligaties de afgelopen maanden is het rendementsvoordeel ten opzichte van overheidsobligaties gevoelig verminderd. Het tegenvallende Amerikaanse consumentenvertrouwen speelde ook voor Europese overheidsobligaties. Het rendement op de 10-jarige Duitse Bunds daalde met 3 basispunten tot 4,08 procent. Het rendement op de 10-jarige Belgische OLO's leverde 3 basispunten in tot 4,16 procent. Eerder hadden de Japanse overheidsobligaties wel terrein verloren. Aanleiding waren gunstige economische cijfers uit Japan. De uitgaven van de Japanse gezinnen stegen in juni met 4,8 procent ten opzichte van mei. Dat is de grootste stijging sinds februari 1984. Voorts daalde de werkloosheidsgraad in juni tot 5,3 procent. Dat is de eerste daling in vier maanden. Het rendement op de 10-jarige Japanse leningen steeg met 3 basispunten tot 0,93 procent. DM