Advertentie
Advertentie

Obligaties terug naar af

De Amerikaanse markt blijft erg goed ondersteund ondanks de blijvend aanwezige groei, de duurte van de petroleum en de dreiging van een nieuwe renteverhoging binnen afzienbare tijd. Dit alles heeft natuurlijk zijn redenen en ditmaal zijn deze eerder van technische aard. Het lijkt immers nagenoeg een feit dat de verminderde uitgifteactiviteit van langlopende staatsschuld in de Verenigde Staten een zeker tekort op de markt heeft doen onstaan. Concreet betekent dit dat een aantal speculanten, in anticipatie op een stijgende lange rente, Amerikaanse staatsleningen hadden verkocht. De keerzijde van deze medaille wordt gevormd door het feit dat men nu dergelijk papier dient terug te kopen maar dat er een duidelijk verminderd aanbod is. Dit verminderde aanbod komt zowel van de verminderde uitgifteactiviteit als door een terugkoopprogramma dat tot 30 miljard dollar groot zou kunnen zijn.Hierdoor kon vooral het lange einde van de obligatierentecurve bijzonder goed presteren. De kortlopende beleggingen kregen wel degelijk te lijden van de opwaartse rentedruk. De Amerikaanse Centrale Bank (Fed) lijkt immers niet geneigd zijn rentehaussepolitiek te gaan wijzigen nu de economie zowat zijn langste onafgebroken groeicyclus kent sinds mensenheugenis. Uiteindelijk bleek duidelijk de technische aard van de stijgende prijstrend toen de Amerikaanse obligaties opnieuw neerwaarts gingen na een veiling van 10 miljard dollar aan 10-jarig papier, die zowat het slechtste onthaal kende in twintig jaar.De Europese obligaties waren niet echt in goede doen. Na de speculatieve opwaartse prijsbeweging van verleden week bleek de opwaartse rentevrees te sterk om de trend te bevestigen. Er bleef een behoorlijke bezorgdheid dat de Europese Centrale Bank de rente weldra opnieuw opwaarts zal moeten aanpassen. De sterke cijfers aangaande industriële productie in Duitsland (zowat het sterkste cijfer in de jongste 14 maanden), brachten de obligaties opnieuw onder druk. Opvallend was alvast de toename van de rentemarge van Oostenrijkse staatsleningen ten opzichte van de andere EMU-staatsleningen. Het Haider-effect speelde hier duidelijk een rol maar uiteindelijk trekken de financiële markten zich erg weinig aan van de rechtse evolutie aldaar. Algemeen waren marktpartijen het erover eens dat deze evolutie reeds lang voorspelbaar en bekend was en dat bijgevolg al dit Europese geroep en gekrijs slechts gezichtsredders zijn. Er werden heel wat tradingposities opgezet waarbij een opnieuw inkrimpen van de rentemarge als doel wordt gesteld. In Scandinavië leek de afkeer van Europa toe te nemen. De Oostenrijkse situatie deed hier helemaal geen goed aan. Bovendien bewijzen de landen die geen deel uitmaken van de monetaire unie dat er ook voor hen potentieel bestaat. Men vindt dat men die zwakke euro helemaal niet nodig heeft, en inderdaad, groei en inflatie blijven onder controle. Zo doen Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk het uitstekend met een degelijke groei, een lage inflatie en een sterke munt. De meest waarschijnlijke EMU-toetredingskandidaat, Denemarken, zag in de opiniepeilingen de voorstanders van toetreding opnieuw dalen zodat het opnieuw een erg onzeker gebeuren wordt.Tegen het einde van de week keerde het sentiment verder en was het huilen met de pet op. De speculanten kozen eieren voor hun geld en stuurden de rente, zowel in de VS als in Europa, opnieuw de hoogte in.De uitgifteactiviteit profiteerde van het initieel gunstige rentesentiment om behoorlijke volumes naar de markt te brengen. In VS-dollar konden ANZ en Swedish National Housing de geldmarktfondsen verleiden. Op het Europese vasteland bleef de appetijt eerder beperkt, hoewel ook bij ons enkele kopers zich lieten verleiden. Bank of Amerika wist een langerlopende transactie voor een miljard dollar tot een goed einde te brengen. Het mooie rendement wist wereldwijd aan te spreken ondanks het eerder onzekere marktsentiment. De andere transacties in dollar waren iets minder gedurfd, met een doelpubliek dat vaak in Zwitserland werd gevonden. Specifiek werden hier de kortere looptijden geviseerd. Federal Home Loan deed dit met zijn typische flamboyante stijl met eveneens een miljard dollar op 3 jaar. Deze emittent vormt meer en meer een alternatief voor beleggingen in Amerikaanse staatsschuld met steeds liquide en belangrijke emissies. Andere emittenten als bank voor Nederlandse Gemeenten en BP spraken eerder de kleinere investeerders aan voornamelijk op het Europese vasteland.Cregem bracht een lening in Zweedse kroon op een typische middellange looptijd die het steeds goed doet bij de kleinere beleggers. De emittent is natuurlijk erg goed gekend in ons land en daar werd eveneens het gros van de kopers gevonden.De uitgifte in Nieuw Zeelandse dollars voor Helaba kon slechts herbeleggers aanspreken. Ook deze maal was deze Duitse emittent gegeerd in Duitsland terwijl in onze regionen de uitgifte correct maar zonder veel applaus plaatsing vond.De sterlinguitgifte voor Ford wist slechts in het Verenigd Koninkrijk enig succes te realiseren. De meeste continentale investeerders vinden het Britse pond een net iets te riskante munt om veel positie in te nemen.De grootste uitgiftemarkt was ook deze week in euro te vinden. De uitgiftes met vlottende rentes voor PSA en BCl konden de geldmarktfondsen plezieren. Ook in euro konden slechts enkele langere emissies de markt bereiken. Zo was er een erg leuke emissie voor ING Bank die snel en efficiënt plaatsing vond. De combinatie van naam en aangename prijszetting bracht de lening snel weg ondanks het onzekere marktsentiment. Heel wat Nederlandse institutionelen hadden een behoorlijke appetijt naar dit papier maar eveneens de Britse vermogensbeheerders lieten zich aanspreken. Net als de uitgifte voor ING betrof de emissie voor Heidelberger Zement 1 miljard euro. Deze uitgifte was reeds enige tijd in pre-verkoop aangeboden en had zowat in heel Europa interesse weten uit te lokken. De Duitse Heimat van de emittent kon evenwel de Duitse interesse specifiek beklemtonen. Opvallend was alvast de uitgifte voor Oostenrijk die in een erg hectisch politiek moment naar de markt kwam. Oostenrijks staatspapier is sowieso niet erg liquide en de huidige Haider-spanningen lieten eveneens hun sporen na. De beleggers waren meestal van Oostenrijkse origine hoewel een aantal tradingposities de rentemargeverwijding met de rest van Europa een opportuniteit oordeelden. De financiële markten lagen alvast niet wakker van de gebeurtenissen aldaar en de politieke reacties vanuit Europa. De verwachtingen lijken te zijn dat het allemaal wel zal koelen zonder blazen. Turkije was opnieuw van de partij met een goed onthaalde kleinere emissie. Ook hier liggen er convergentieopportuniteiten klaar met een mogelijke vernauwing van de rentemarge met de EMU-landen indien Turkije dichter bij Europa zou komen te staan. De kopers waren ofwel kleinere investeerders van Turkse origine, ofwel gespecialiseerde fondsen. Westdeutsche Landesbank bracht een lening die zich op de kleinere investeerders richtte. Naar onze inlichtingen zouden er hier effectief leverbare effecten ter beschikking staan.De Nationale Investeringsbank was een welkome gast in Deense kroon. Deze munt wordt in onze contreien nog steeds erg nauw aan het hart gedragen en de emittent is voldoende bekend om een succesvolle plaatsing te verzekeren. Deze munt blijft een aantrekkelijk meerrendement bieden voor een investering in euro.De Canadese emissie voor Ford kon voornamelijk herbeleggers aantrekken. De plaatsing verliep correct, zonder meer.