Obligaties verder in de lift

De Amerikaanse markt bleef in goeden doen met de achterliggende inkoop door de Amerikaanse staat van haar uitstaande schuld. Dit doet een zeker tekort aan aanbod ontstaan en wat schaars is wordt duur. Het inflatieverslag dat deze week de markt bereikte, toonde relatief weinig spanningen, zeker indien men abstractie maakt van de voedsel- en energiecomponenten. Zelfs met deze twee elementen erbij viel het allemaal best mee (de olie was immers de laatste maand met nagenoeg 13 procent gestegen), gewoon omdat velen het allerergste hadden gevreesd.De Amerikaanse markt was dus zeker in goeden doen deze week, hoewel het ongetwijfeld zo blijft dat verwacht wordt dat de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) haar korte rente zal verhogen tijdens de volgende vergadering van het openmarktencomité (FOMC, Federal Open Market Committee), volgende week dinsdag (de Fed funds staan aan 5,75 procent). Eenzelfde beweging mag midden mei verwacht worden. De dollar zelf bleef eerder stabiel en moest zelfs licht terrein prijsgeven tegenover de euro.De ECB trok haar rente op donderdag op met 0,25 procent tot 3,50 procent, maar dit kon de obligatievreugde niet bederven. Dit ingrijpen diende als duidelijk anti-inflatiesignaal en werd als dusdanig ook begrepen. Obligatieprijzen gingen daaropvolgend dan ook verder de hoogte in, en bijgevolg de rente lager. Dat dergelijk ingrijpen ging plaatsvinden, stond reeds geruime tijd als een paal boven water maar de timing was de moeilijk in te schatten factor. Slechts weinigen hadden deze ingreep reeds nu verwacht, maar eerder volgende week. Uiteindelijk was een renteverhoging wel welgekomen daar de inflatie binnen de eurozone de 2 procent aan het bereiken is, wat initieel als plafond vooropgesteld was. Op donderdag bereikten de tienjarige rendementen in euroland zowat het laagste peil sinds het begin van het jaar (de tienjarige Duitse staatslening gaf op donderdag nog 5,25 procent rendement).Bovendien werd het hele obligatiesentiment ondersteund door de kwakkelende aandelenmarkten waar de hele technologiesector een behoorlijke schudding te verwerken kreeg. De onmiddellijke oorzaak hiervan was te vinden in de Aziatische verkopen die op hun beurt, zeker ten dele, een oorzaak vonden in het afsluiten van het Japanse boekjaar einde maart. Bijgevolg werden er meerwaarden gerealiseerd om de balansen op te smukken waar deze het vlotst te halen viel. De verkopen vertaalden zich in het hele beurslandschap maar echt paniek was er niet te melden.Emissieland kon door al dit positieve nieuws vlot kopers aantrekken maar de onzekerheden van het eerste deel van de week zorgden in hun geheel toch voor een correct maar niet overdadig uitgiftevolume.De klassieke uitgifte in rand voor Helaba kon de op zijn beurt klassieke investeerders aantrekken, de interesse in onze contreien was eerder beperkt. De Nederlandse Waterschapsbank geniet een uitstekende debiteurenstatus en bracht een eerder kleine emissie in VS-dollar. De 5-jarige looptijd wist aan te spreken en typisch de Zwitserse kopers lieten zich niet onbetuigd.Depfa Bank bracht een kleine emissie in Slovaakse kroon. Slechts gespecialiseerde investeerders toonden interesse, hoewel het toch wel duidelijk moge zijn dat deze ex-Oostbloklanden de convergentielanden zullen zijn naar de Europese Monetaire Unie toe de komende jaren. Het muntrisico blijft hier echter zeer reëel aanwezig.Dezelfde opmerking kan gemaakt worden voor de emissie in Poolse zloty voor Fiat. Polen en zijn munt en zijn rente bieden zeker opportuniteiten maar het zal zeker een stevige beleggersmaag vragen om aan de te verwachten bokkesprongen geen misselijk gevoel over te houden.De euro-uitgiften met vlottende rente werden voornamelijk opgeslorpt door geldmarktfondsen en door bankportfolio's. Zeker deze laatsten vinden relatief goedkope financiering in de geldmarkt en laten zich de extra rendementsmarge welgevallen.Een opvallende verschijning was de uitgifte voor Kroatië die ook bij de conservatievere fondsenbeheerders enige interesse kon opwekken. Toch bleven de investeringen bij de klassieke fondsen beperkt. Relatief oordelen velen dat de investeringen in de tweede golf eurolanden zoals Kroatië best in de lokale munten gebeuren. Diegenen die dat niet aandurven dienen soelaas te zoeken in de uitgiften als deze.Marconi PLC zag de eerder beperkte uitgifteactiviteit van de jongste weken als opportuniteit om in twee tranches 1,5 miljard euro op te halen. Dit bedrijf, hoewel Brits, kon specifiek in Italië aanspreken wegens de duidelijke naambekendheid van de emittent komende van Guglielmo Marconi, een Italiaans ingenieur die de radio uitvond in 1896 en een Britse onderneming oprichtte. Portugal bracht een staatslening op de markt op 5 jaar met een klassieke interesse van een verspreid institutioneel publiek. SNS Bank bracht een uitgifte op 17 jaar die, gesteund door de dalende rentetrend, vlot kopers, voornamelijk Nederlandse, wist te verleiden.Daimler-Chrysler bracht een erg korte emissie in Australische dollar. De kopers waren kleinere beleggers allerhande. De uitgifte was fair geprijsd maar de aandacht van de continentale investeerders richtte zich duidelijk eerder op de euro als investeringsmunt.