Advertentie
Advertentie

Océ: concurrentie dwingt tot keuzes

Océ is een van de leidende aanbieders van machines en diensten in druk- en documentmanagement voor professionele gebruikers, primair in omgevingen waar grote aantallen documenten worden verwerkt. Wereldwijd is Océ een kleine speler in vergelijking met de Amerikaanse (Xerox, Hewlett-Packard) en Japanse reuzen (Canon, Ricoh). Maar kleiner wil niet noodzakelijk zeggen slechter of met minder kansen. Nagenoeg alle ondernemingen die actief zijn op de markt van printers en kopieerapparaten maken moeilijke tijden door. De terugval van de economie en de sterke concurrentie zetten omzet en marges onder druk. Océ had in het boekjaar 2001 een speciale voorziening genomen van 95 miljoen euro, waardoor de winst dat jaar terugviel op 6,5 miljoen euro. Deze reorganisatie heeft resultaten afgeworpen, want over het boekjaar afgesloten op 30 november 2002 werd opnieuw een winst behaald van 109 miljoen euro, lager dan in 2000 (148 miljoen) en in 1998 (125 miljoen), maar gezien de economische toestand zeker niet slecht.Océ is actief in verschillende marktsegmenten van de print- en kopieermarkt. De document printing (kantoorprinters en kantoorfotokopieerapparaten) is een massamarkt geworden met lage marges. Océ richt zich daarom steeds meer op de ontwikkeling van software voor deze markt en facility services, wat inhoudt dat Océ het documentenbeheer voor bedrijven verzorgt. Dat kan zelfs gaan tot documentmanagement. Bedrijven hebben inderdaad behoefte om hun kennis en documenten efficiënt te structureren en te gebruiken. Volgens de onderneming groeit deze markt jaarlijks met 16 à 20 procent. In de niches wide format printers (printers voor architectenbureaus en reclameposters) en de production printers (printers die lange tijd grote hoeveelheden prints kunnen maken) behoort Océ tot de marktleiders. Een voordeel is dat deze markten nog groeien in tegenstelling tot die van de kantoorprinters. Océ is actief in tachtig landen, waarvan dertig met een eigen verkoopmaatschappij. De onderneming telt 22.400 medewerkers, de helft werkt in verkoop en service. In 2002 realiseerde het bedrijf een omzet van 3,2 miljard euro.Ondanks de moeilijke economische context zijn de verwachtingen van Océ hooggespannen. De komende drie jaar ligt de nadruk op het verhogen van de winstgevendheid door het verder versterken van Océs leidende positie in deelmarkten en het afbouwen van de posities waar Océ dat leiderschap niet kan realiseren. Voor de middellange termijn (3 tot 5 jaar) concentreert Océ zich op het verzekeren van een sterke positie in groeimarkten en beloftevolle toepassingsgebieden als Display Graphics voor de reclamemarkt, Facility Services en kleur. Op langere termijn moet de groei komen door het uitbouwen van de positie in software en services in de professionele documentmanagementmarkt. Dat moet resulteren in een gemiddelde groei van omzet en winst per jaar van 10 procent of meer. Het aandeel noteert op 9,2 euro met als hoogste en laagste koers het voorbije jaar 18,90 en 6,35 euro. Met een brutorendement van 6,3 procent, een koers-winstverhouding van 7,7 en een koers-cashflowverhouding van 2,7 kan men het aandeel moeilijk duur noemen. Het bedrijf heeft ongetwijfeld toekomst, maar de resultaten blijven waarschijnlijk onregelmatig. ES