OCIV en Ecolo tegen snellere uitwijzing van asielzoekers

(tijd) - Uitgeprocedeerde alsielzoekers worden voortaan binnen vijf dagen naar de Dienst voor Vreemdelingenzaken (DVZ) gestuurd, waarna de DVZ die persoon zo snel mogelijk uitwijst. Dat werd gisteren gemeld door het Overlegcentrum voor de Integratie voor de Vluchtelingen (OCIV). Volgens het kabinet van de federale minister van Integratie, Johan vande Lanotte, wordt gewoon de wet toegepast. Maar de minister kreeg gisteren ook al tegenwind van coalitiepartner Ecolo.