Advertentie
Advertentie

OCMW's kunnen samenwerken met privé-sector

BRUSSEL (tijd) - Nadat Vlaanderen vorig jaar de weg vrij maakte voor fusies tussen particuliere en openbare ziekenhuizen, wordt samenwerking tussen de private sector en OCMW's ook mogelijk voor sociale werkplaatsen, centra geestelijke gezondheidszorg, diensten voor schuldbemiddeling en andere sociale voorzieningen. Dat betekent niet dat OCMW's zo maar een VZW kunnen oprichten. Maar onder bepaalde voorwaarden kunnen ze er wel in participeren. Dat is tenminste de opzet van een voorstel van decreet van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. Indieners Sonja Becq (CVP), Bart Vandendriessche (CVP) en Guy Swennen (SP) hebben goede hoop dat het, ondanks het nakende einde van de parlementaire activiteiten, nog kan worden goedgekeurd. Desnoods door het in te dienen als amendement op het verzameldecreet, dat deze week al ter bespreking ligt in verschillende commissies.