Octopus-meerderheid volgt Raad van State niet

(tijd) - SP-kamerlid Renaat Landuyt heeft kritiek op het advies van de Raad van State over de oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie. Volgens Landuyt moet de Hoge Raad kunnen toezien op de interne controle van de magistratuur. Minister van Justitie Tony van Parys en premier Jean-Luc Dehaene traden hem daarin bij. Dat bleek dinsdag in de verenigde kamercommissies die zich buigen over de herziening van artikel 151 van de grondwet.De verenigde commissies voor Justitie en voor de Herziening van de grondwet begonnen gisteren met de bespreking van het voorstel tot wijziging van artikel 151 van de grondwet. De wijziging is nodig voor de oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie. De commissies ontvingen drie nieuwe nota's van het Hof van Cassatie, waarin het Hof onder meer de eis herhaalt om tussenbeide te kunnen komen in de benoemingsprocedure van zijn leden.