Advertentie
Advertentie

Octopus-partijen pakken wettelijke regeling politiehervorming aan

(tijd/belga) - Vertegenwoordigers van de acht partijen die een maand geleden het Octopus-akkoord sloten, namen maandagmiddag samen met eerste minister Jean-Luc Dehaene en minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback kennis van het 'wetsvoorstel' over de 'organisatie van de geïntegreerde politie' dat een ambtelijke werkgroep opstelde. Zij vergaderen zaterdag opnieuw om de tekst te bespreken. Donderdag komen de partijvoorzitters bijeen om een stand van zaken op te maken.Gouverneur Lode de Witte van Vlaams-Brabant, die de ambtelijke werkgroep politiehervorming heeft voorgezeten, overhandigde maandagmiddag aan eerste minister Dehaene de ontwerpversie van het voorstel van organieke wet over de geïntegreerde politie. De werkgroep was eind mei opgericht om het politiehoofdstuk van het Octopus-akkoord in wetteksten om te zetten.