Advertentie
Advertentie

Octopus-wetsvoorstellen gaan morgen naar Kamer

(tijd) - Nadat vrijdag al de gesprekken over de wetsvoorstellen inzake de politiehervorming afgerond raakten, werden de onderhandelaars het maandagavond eens over de teksten die de hervorming van het gerecht in een wettelijke vorm gieten. Laatste gespreksthema was de 'verticale structuur' van het parket, het principe dat de parketmagistraten van eerste aanleg in de toekomst 'hun' dossiers ook in beroep volgen. Volgens verschillende onderhandelaars zorgden de oorspronkelijke teksten van minister van Justitie Van Parys voor een eerder timide vertaling van dat principe. Op dit moment is het parket opgedeeld over verschillende niveaus en rechtsgebieden. De procureur en zijn substituten volgen een zaak in eerste aanleg. In beroep wordt het dossier overgenomen door de procureur-generaal en zijn advocaten-generaal. Daarnaast bestaat er bij de parketten -net als bij de rechtbanken- ook een 'horizontale' opdeling tussen de 'gewone' parketten van de strafrechtbanken en de meer gespecialiseerde parketten zoals de arbeidsauditoraten en de krijgsauditeurs. Het Octopus-akkoord wou hier een grote synthese tot stand brengen. Per rechtsgebied zou er een enkel parket komen dat gespecialiseerde cellen kan bevatten. De verticale integratie betekent dat de parketten van eerste aanleg 'hun' zaken voortaan ook in beroep zullen blijven volgen. De parketten-generaal krijgen een eerder coördinerende en controlerende rol.