Octrooieerbaarheid van software nog niet hard gemaakt

De Europese Raad heeft afgelopen maand een ontwerprichtlijn inzake de octrooieerbaarheid van software aangepast en daarmee de discussie over de wenselijkheid van dergelijke octrooien nogmaals aangezwengeld.