Advertentie
Advertentie

ODB-groep

Ondergetekende protesteert met klem tegen de formulering door de Financieel-Ekonomische Tijd dat het te goeder trouw zijn van Marc Hufkens nogal twijfelachtig lijkt, en tegen het feit dat u mij als verantwoordelijke naar voor schuift voor de ongebreidelde schuldfinanciering.