Oef, wat rust

(tijd) - Ze zijn even gekalmeerd daar in de arbitragezalen. De Franse en Duitse centrale banken moesten wel nog de Franse frank ondersteunen, maar de grote en gevreesde aanval op de munt van onze zuiderburen bleef uit. Het geweld verplaatste zich naar de oostelijk kontreien, waar de dollar een historisch dieptepunt bereikte tegenover de yen.