Advertentie
Advertentie

Oefening Nul-Basis Budgettering niet meer voor begroting '91

(tijd) - De oefening "Nul-Base Budgettering' (NBB) die door begroting was aangekondigd na de begrotingskontrole van het voorjaar, zal niet tijdig klaar zijn om ze bij het opstellen van de begroting'91 te kunnen gebruiken. De oefening in de vijf betrokken departementen blijkt "te tijdrovend' te zijn. Volgens de huidige stand van zaken zal ze ten vroegste afgerond zijn tegen het einde van het jaar.