OESO : breuk tussen ontwikkeling reële en financiële sfeer

De ekonomie van de Verenigde Staten kende in 1987 een tweeledige ontwikkeling. De reële ekonomie toonde een relatief sterke groei, terwijl de onevenwichten in de financiële sfeer groter werden, aldus de OESO in haar jongste ra.pport over de Amerikaanse ekonomie. De breuk tussen de reële en de financiële sfeer en het onvermogen van de beleidsverantwoordelijken om de evenwichten te herstellen droegen bij tot de beurscrash.