Advertentie
Advertentie

OESO: centrale bank VS mag rente niet verlagen

(tijd) - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) roept de centrale bank van de Verenigde Staten op de rente niet opnieuw te verlagen. Volgens de OESO is de huidige groeivertraging slechts tijdelijk en zal de Amerikaanse economie ook zonder een versoepeling van het monetair beleid in 1996 een gezonde groei optekenen. Een renteverlaging dreigt de inflatie aan te wakkeren.De OESO schrijft in haar rapport over de Amerikaanse economie dat het bruto binnenlands produkt (BBP) van de VS in 1996 met 2,5 procent zal aandikken tegenover een verwachte 3 procent dit jaar en 4,1 procent in 1994. De expansie in 1996 steunt op de lage lange-termijnrente, de investeringen en de export. De investeringen nemen in 1996 met 5,4 procent toe tegenover nog 9,8 procent dit jaar en zelfs 12,3 procent in 1994. De export dikt in 1996 met 9,7 procent aan tegenover 10,3 procent in 1995 en 9 procent in 1994.