OESO: 'Conjunctuur industrielanden is over hoogtepunt heen'

(tijd) - De economische conjunctuur in de industrielanden is over haar hoogtepunt heen. Dat betekent echter niet dat een recessie voor de deur staat. Het bruto binnenlands produkt van de 25 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) neemt dit en volgend jaar toe met 2,7 procent tegenover nog 2,9 procent in 1994. Dat schrijft de OESO in haar halfjaarlijkse 'OECD Economic Outlook'.De vertraging van de economische groei is het meest uitgesproken in de Angelsaksische wereld, die na de inzinking van 1991-1992 het eerst weer positieve BBP-cijfers kon voorleggen. In de VS halveert de expansie van het bruto binnenlands produkt (BBP) van 4,1 procent in 1994 tot 2,3 procent volgend jaar. Het Verenigd Koninkrijk valt terug van een groei van 3,8 procent in 1994 naar 3 procent in 1996. Ook Canada en Australië zien de toename van hun BBP tussen 1994 en 1996 met minstens 1 procentpunt teruglopen.