Advertentie
Advertentie

OESO: financieringsbehoefte Oost-Europa blijft stijgen

(tijd) - De financieringsbehoefte van Oost-Europa zal dit jaar waarschijnlijk blijven stijgen. De trage vooruitgang van de ekonomische hervormingen in sommige landen en de afschaffing van de Comecon zullen het tekort op de lopende rekening van de vijf Oosteuropese landen fors doen stijgen. Maar de overgang van ruilhandel naar een handel op basis van wereldmarktprijzen en harde deviezen is voordelig voor de Sovjetunie.